Karpalas City Hotel & Spa
#KarpalasaDavetlisiniz

Abant Gl

Mudurnu’nun 18 km. kuzeydogusunda 1328 metre yükseklikte yer alan Abant Tabiat Parki, 127 ha.lik göl yüzeyiyle birlikte toplam 1196,5 ha. alana sahiptir. Abant Gölü Abant Daglari üzerinde olusan dogal bir göldür. Tabiat Parki florasina dahil 84 familyaya ait 332 cins, 66 tür, 147 alt tür, ve 69 varyete, toplam 672 takson ve 150 liken türü kaydi vardir. Bu taksonlardan 51’i endemiktir. Fauna bakimindan da zengin olan bölgede endemik bir tür olan ve dünyada simdiye kadar baska bir yerde kaydi bulunmayan “küçük tarakli semender” bilinmektedir. “Abant Findik Faresi” ve “Abant Alasi” yöreye özgü endemik türlerdir. Göl çevresi su samurlari için, yöre ormanlari da bir çok yabani hayvan ve kizil geyikler için uygun bir yasam alanina sahiptir. Göl çevresinin korunmasi ve planlanmasi amaciyla uzun devreli gelisim plani yapilmis olup, plan dahilinde çalismalara devam edilmektedir.